Копірайтинг: ділові, іміджеві, рекламні, інформаційні тексти

Якщо ви створили власний веб-сайт або ведете роботу з його просування, то, напевно, вже зіткнулися з тим, що одним із головних його елементів є контент — текстове, графічне або мультимедійне наповнення сайту. Тут на допомогу приходить копірайтинг - створення авторського унікального текстового контенту для сайту.

Для кого важливий професійний копірайтинг?

  • Для власника сайту допомагає донести потрібну інформацію до відвідувача;
  • Для користувача — користувач отримує відповідь на головне питання: яким чином сайт може допомогти у вирішенні його проблем, задоволенні потреб та відповідях на його запитання.

Копірайтинг текстів для наповнення сайтів має свої особливості, це не технічна робота, а творча та потребує чималих розумових зусиль. Так, суттєво відрізняються тексти для наповнення некомерційних сайтів соціальної, творчої тематики та рекламні тексти для сайтів, що «продають». Хоча там і там можуть використовуватися обидва види текстів.

Інформаційний текст

1. Набір складно збудованих цікавих і корисних фактів, що стосуються певної теми. Факти мають бути актуальними та достовірними.

2. Лаконічність та чіткість підібраної інформації.

3. Відсутність особистої думки та коментарів автора.

4. Відсутність гумору, рекламних ходів, позитивної чи негативної оцінки.

5. Допускається використання цитат фахівців даної галузі, відомих особистостей, а також включення до тексту статистичних даних.

6. Короткий, але ємний заголовок, що точно відображає тему, що розкривається в тексті. У деяких випадках допускається використання яскравого заголовка.

7. SEO-оптимізованість тексту (ключові фрази, частота входження тощо) не є обов’язковою умовою та обмовляється замовником окремо.

Тексти, що продають

1. Мета тексту, що продає – мотивація потенційного клієнта на покупку. Включає достовірну інформацію про корисність та вигоду покупки, рекламні гасла та заклики.

2.Свобода у питаннях, що стосуються оформлення та загальної стилістики. Текст може являти собою як інформацію безособового характеру, так і особисту історію.

3. Основне правило тексту, що продає – орієнтація на певну цільову аудиторію споживачів. Текст побудований не на фактологічній інформації, а на пропозиції щодо вирішення конкретної проблеми або задоволенні потреб споживача.

4. За певних умов (специфіка товару/послуги чи особливості цільової аудиторії) допускається використання гумору та особистих оцінок. Текст побудований за допомогою явних або прихованих рекламних прийомів.

5. Заголовок найчастіше помітний, призовний, але для досягнення кращого ефекту він має бути як мінімум оригінальним, оскільки використання методів явної агресивної реклами часто веде до зниження її ефективності.

6. Текст має бути у >99% випадків SEO-оптимізований. 

Команда професійних копірайтерів Sygrade саме для вашого сайту напише тексти необхідної тематики, максимально адаптує їх до вашої цільової аудиторії, а також змусить їх працювати. Тексти та наповнення для сайту – це запорука його успіху.





    Копірайтинг текстів повинен обов’язково враховувати основні потреби цільової аудиторії сайтів. У зв’язку з цим, можна виділити кілька основних груп текстів, таких як соціальні, інформаційні, іміджеві, рекламні, ділові та ін. У кожній із зазначених груп тексти будуються за деякими базовими принципами.