PR-стратегия

Не все бренды одинаковы, некоторые намного популярнее других.

Передоплата перераховується Замовником до початку робіт. Попередня оплата проводиться Замовником, на підставі рахунку, наданого Виконавцем, в термін не більше 3 (трьох) робочих днів до початку робіт і становить 40 % (сорок відсотків) від вартості Робіт. Після затвердження Замовником проміжних результатів виконаних робіт Замовник доплачує виконавцю 30% (тридцять відсотків) від суми по даному етапу робіт та підписує Проміжний акт виконаних робіт. Затвердження остаточних результатів виконаних Робіт відбувається шляхом підписання Акта про виконання Робіт. При цьому Замовник у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Акта робить оплату решти 30% (тридцять відсотків) вартості Робіт.

Передоплата перераховується Замовником до початку робіт. Попередня оплата проводиться Замовником, на підставі рахунку, наданого Виконавцем, в термін не більше 3 (трьох) робочих днів до початку робіт і становить 40 % (сорок відсотків) від вартості Робіт. Після затвердження Замовником проміжних результатів виконаних робіт Замовник доплачує виконавцю 30% (тридцять відсотків) від суми по даному етапу робіт та підписує Проміжний акт виконаних робіт. Затвердження остаточних результатів виконаних Робіт відбувається шляхом підписання Акта про виконання Робіт. При цьому Замовник у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання Акта робить оплату решти 30% (тридцять відсотків) вартості Робіт.